De vogelvrienden Nederweertinfo@devogelvriendennederweert.nl

Albert Weekers - van zebravink tot papegaai

12-12-2010 19:08

In deze editie zijn we een kijkje gaan nemen bij Albert en Henriëtte Weekers. Opnieuw zijn we dus op bezoek bij een kromsnavel kweker.

Albert Weekers is net als zoveel liefhebbers in zijn jeugdjaren begonnen met vogels. Eerst bij zijn ouders thuis een gezelschapsvolière met zebravinken, kanaries, meeuwen en natuurlijk de bekende Chinese kwartels. Maar net als zoveel jeugd verminderd de aandacht voor vogels in de puberteit jaren. Echter bij de start van een studie in Delft werd er weer een vogel aangeschaft, en wel een tamme valkparkiet. De collectie werd al snel uitgebreid met een koppeltje gloster kanaries, maar ook andere huisdieren deden hun intreden, zo werd in een klein appartementje in Den Haag naast de vogels ook een kat en een tamme rat gehuisvest. Na de studie werd dan ook snel een volière gebouwd, waar agaporniden, valkparkieten een koppel rosella’s en enkele kippen werden gehuisvest. Ook nu nog is het bij Albert een halve dierentuin, een hond, een kat, diverse soorten kippen, kalkoenen, cavia’s en natuurlijk een heel scala aan vogelsoorten zijn er gehuisvest. In de afgelopen jaren zijn de turquisine’s, forpussen, rosella’s, pruimenkopparkieten, roodvleugelparkieten, koningsparkieten, aymara’s en zonparkieten bij Albert de revue gepasseerd. Een keuze maken valt dan ook niet mee. In 2008 wilde Sven (zoon) wel eens een kijkje nemen op een TT, gekozen werd om bij de vogelvrienden Nederweert een kijkje te nemen. Hier zijn we uiteindelijk ook lid geworden en de rest is geschiedenis.

Huisvesting

De eerst gebouwde volière (1995) stond in Oss en werd mee verhuisd toen in 1998 terug naar Weert werd getrokken. Voordat er aan het huis werd verbouwd werd het onderkomen voor de vogels opnieuw opgebouwd. De volière bestond uit houten raamwerken met groen geplastificeerd dubbeltjesgaas. Deze raamwerken zijn 15 jaar na dato nog in gebruik, al is er door de jaren heen wel het één en ander veranderd. In 2004 vond met name Henriëtte dat er meer met de vogel hobby gedaan moest worden dan alleen maar vogeltjes van andere opvangen en huisvesten. Besloten werd om van 2e hands kassenbouw materiaal (gegalvaniseerde kokers) een viertal nieuwe buitenvolières te maken. Variërend van grootte tussen 1 bij 2 meter tot 2 bij 3 meter. Er werd geprobeerd met halsbandparkieten in koloniekweek te kweken, dit met wisselend succes. Ook het binnenhok werd dusdanig veranderd dat er vier grootte nachthokken ontstonden (van de houten panelen vanuit de buitenvolière). Er werd een aanrecht gemaakt en de overige ruimte werd gebruikt om enkele kweekkooien te bergen voor de agaporniden. Naast de diverse parkieten werd er in 2006 de eerste papegaaien aangeschaft, twee koppels bonte boeren. Voor de bonte boeren werden kweekboxen gemaakt met aluminium voorfronten. Helaas zijn niet alle zgn. “vogelliefhebbers” even eerlijk, het bleken geen twee koppels te zijn maar drie mannen en één pop, een dure les was geleerd. Alleen nog maar geringde en gesekste vogels kopen! De Bonte Boeren werden verkocht en de broedboxen werden gebruikt voor het huisvesten van jonge agaporniden. In 2010 werd besloten om de grotere volières te splitsen en te verlengen, zo ontstonden er drie gelijkwaardige volières van 1.10 bij 3.20m, een grotere volière van 2 bij 3 m en twee kleinere vluchten van 0.90 bij 2 m. Ook de nachthokken werden gesplitst. Aangezien het oog ook iets wil werd door de gehele volière een beekloop gecreëerd, welke uitmondt net buiten de volière.
 

Verzorging en voeding

Verzorging van de vogels is uiterst belangrijk, de vogels krijgen dan ook iedere dag goed voer. Albert geeft zowel de agaporniden als de halsbandparkieten een zaadmengsel voor grootte parkieten zonder zonnepitten, aangevuld met een zelfgemaakt eivoer gevoerd, in het kweekseizoen dagelijks en in de overige periode één of tweemaal per week. De papegaaien krijgen een zaadmengsel voor papegaaien met gedroogd fruit, eveneens aangevuld met eivoer. De edels krijgen extra groente en fruit. De lori’s krijgen een pap als hoofdvoeding aangevuld met fruit. Fruit, groente en noten wordt trouwens aan alle aanwezigen vogels verstrekt, de ene soort neemt het liever op dan de andere. Albert heeft gemerkt dat vooral de halsbandparkieten alleseters zijn.

Dagelijks vers water is natuurlijk onontbeerlijk, hiervoor heeft Albert in het nachthok een automatisch watersysteem aangelegd op basis van een vlotterbak. Met enige regelmaat wordt het water aangezuurd met appelazijn om de bacteriegroei te onderdrukken in het water, hiervoor wordt het watersysteem ook regelmatig doorgespoeld.

 Vogels

In eerste instanties werden er voornamelijk Australische soorten in de volières gehouden, helaas heeft Albert hier geen geluk mee gehad. Na het overlijden van het tweede koppel koningsparkieten werden de overige Australische parkieten, waaronder een mooi koppel roodvleugel parkieten verkocht en werden vervangen door de Psittaculla soorten.

Momenteel worden de volières van Albert dan ook bevolkt door een diversiteit aan vogels. Een koppel eigen kweek halsbanden grijs x lutino, een koppel halsbanden hemelsblauw/wkwst x blauw/wkwst, een koppel wildkleur alexanderparkieten, een koppel bonte boeren, recent (november 2010) is een tam koppel grijze roodstaarten geruild voor een koppel edelpapegaaien. Het koppel bonte boeren is een bewezen koppel en heeft (bij andere) reeds voor nakweek gezorgd. In 2010 zijn twee legsels met bevruchte eieren gelegd, helaas bleek bij nestcontrole op de dag van uitkomst dat alle eieren (met evt.jongen) op onverklaarbare wijze totaal verdwenen waren.

In de twee kleinere vluchten worden twee koppels lori’s van de blauwe bergen gehouden. Met name aan deze laatste soort valt veel plezier te beleven, elke morgen als Albert met de verse pap aan komt zetten zitten de beide koppels reeds klaar aan het gaas en begroeten Albert met hun roep naar eten. Het enige nadeel van deze vogels is de dunne ontlasting. Als dit echter een beetje wordt bijgehouden valt het allemaal reuze mee.

In de kweekkooien werd in eerste instantie gestart met de agapornis personata, in 2009 werd er gestart met één koppel taranta’s en werden er in 2010 enkele koppels fisheri’s aangeschaft. In 2010 werd het aantal koppel taranta’s uitgebreid naar drie, dit door de jongen te ruilen met andere kwekers om zo nieuw bloed te verkrijgen. Dit niet zonder succes, op de kring TT 2010 in Buggenum behaalde één van deze taranta’s goud met 92 punten.

Het valt Albert niet altijd mee om het geduld te bewaren tot de vogels geschikt zijn voor de broed, soms wordt er voor die tijd al vogels ingeruild voor een andere soort. Momenteel zitten er, op de edels na allemaal broedrijpe koppels. Dus voor het kweekseizoen 2011 leidt dit misschien tot enige nakweek.

 

Door   : Albert Weekers