De vogelvrienden Nederweertinfo@devogelvriendennederweert.nl

Over Ons

Oprichting

De Vogelvereniging de Vogelvrienden Nederweert, opgericht op 1 december 1961, is de enige vogelvereniging in Nederweert die lid is van NBvV.

Doel van onze vereniging

a. alle vogelliefhebbers in Nederweert en omstreken te doen opnemen;
b. de bevordering van het recht om vogels te houden;
c. de bevordering van de vogelkweek, vogelkennis, vogelstand en vogelliefhebberij.

Geprobeerd wordt dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, het geven van lezingen, het samenwerken met binnen- en buitenlandse verenigingen die eenzelfde doel hebben.

Om een goede communicatie mogelijk te maken is onze vogelvereniging ondergebracht in ëën van de twaalf districten. De centrale leiding van de vereniging is in handen van het bestuur, dat periodiek verantwoording aflegt aan de leden. Ieder jaar wordt er een algemene ledenvergadering of Jaarvergadering gehouden. Elk jaar verschijnt een uitgebreid jaarverslag ten behoeve van deze ledenvergadering en uiteraard worden daar begroting en jaarrekening behandeld.

Het houden van vogels

De vogelliefhebbers binnen de bond oefenen hun hobby op verschillende manieren uit. Sommigen hebben enkele vogels in een gezelschapsvolière, anderen kweken b.v. uitsluitend kanaries van een bepaalde kleur, weer anderen leggen zich toe op het kweken met bepaalde vogels b.v. kolibri's, er zijn kwekers van uitsluitend grasparkieten maar b.v. ook van papegaaien. Er worden ook liefhebbers ingeschakeld die projectmatig meehelpen om met vogels, die in het wild bijna niet meer voorkomen, te kweken.

Alle liefhebbers hebben evenwel gemeen dat zij plezier beleven aan het houden van vogels en op een verantwoorde wijze met hun hobby omgaan.

Tentoonstellingen

Heel veel van onze leden doen jaarlijks mee aan een of meer tentoonstellingen. Binnen de bond kennen wij tentoonstellingen op plaatselijke niveau, regionaal, per district en landelijke tentoonstellingen, bij elkaar zo'n 650 per jaar. Ook zijn er nog bijzondere tentoonstellingen b.v. uitsluitend voor parkieten, zebravinken enz. Deze tentoonstellingen vinden plaats als de vogels uit de rui zijn van september t/m november. De (grote) districtstentoonstellingen worden gehouden in december. In de eerste helft van januari vindt het hoogtepunt van het tentoonstellingsseizoen plaats nl. de landelijke bondskampioenschappen voor alle vogelsoorten.
Sinds 1999 wordt deze bondsshow onder de naam VOGEL gehouden in de Americahal in Apeldoorn.

Keurmeesters

Alle op tentoonstellingen ingezonden vogels worden beoordeeld door gediplomeerde keurmeesters aan de hand van het door de bond vastgestelde vraagprogramma en de standaardeisen zoals die voor vele vogelsoorten zijn vastgelegd. Afhankelijk van de soort vogel wordt gelet op zang, kleur of postuur, maar bij elke beoordeling wordt ook meegenomen het formaat, de houding en de conditie.

De opleiding tot keurmeester duurt in het algemeen 2 jaar.